Pisno vprašanje E-2942/10 vlaga Mara Bizzotto (EFD) za Komisijo. Instrument predpristopne pomoči ter skupnosti Romov in Sintov