Cauza T-402/18 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 4 iulie 2018 – Aquino și alții/Parlamentul („Măsuri provizorii – Drept instituțional – Greva interpreților – Măsuri adoptate de Parlamentul European pentru obligarea unui număr de interpreți să presteze servicii – Cerere de suspendare a executării – Cerere de măsuri provizorii – Inadmisibilitate parțială – Analiza comparativă a intereselor”)