Sag T-329/19: Rettens dom af 20. januar 2021 — 12seasons mod EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket BE EDGY BERLIN – det ældre nationale ordmærke EDJI – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]