Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9715 — PCG/PCC/JV) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 96/01