Pisno vprašanje E-2203/08 vlaga Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) za Komisijo. Stavka v Deutsche Post