Zadeva C-621/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. marca 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika, Republika Litva (Pritožba — Jezikovna ureditev — Javni natečaj za zaposlitev upravnih uslužbencev — Razpis natečaja — Upravni uslužbenci (AD 5) — Upravni uslužbenci (AD 6) na področju varstva podatkov — Znanje jezikov — Omejitev izbire drugega jezika natečajev na angleški, francoski in nemški jezik — Jezik sporazumevanja z Evropskim uradom za izbor osebja (EPSO) — Uredba (EGS) št. 1 — Kadrovski predpisi — Diskriminacija na podlagi jezika — Utemeljitev — Interes službe — Sodni nadzor)