Písemný dotaz E-7667/10 Jim Higgins (PPE) Komisi. Mladí zemědělci