PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) Odbor za promet in turizem Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba