Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2011.