Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2013 o številu in sestavi medparlamentarnih delegacij, delegacij v skupnih parlamentarnih odborih in delegacij v parlamentarnih odborih za sodelovanje in v večstranskih parlamentarnih skupščinah (2013/2853(RSO))