Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 privind privind numărul și componența numerică ale delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și ale delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la Adunările Parlamentare multilaterale (2013/2853(RSO))