Eiropas Parlamenta 2013. gada 9. oktobra lēmums par parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, ka arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaitu un skaitlisko sastāvu (2013/2853(RSO))