Odluka Europskog parlamenta od 9. listopada 2013. o broju i brojčanom sastavu međuparlamentarnih izaslanstava, izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama (2013/2853(RSO))