Euroopa Parlamendi 9. oktoobri 2013. aasta otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide ja nende liikmete arvu kohta (2013/2853(RSO))