Decizia (UE) 2019/277 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019