2011 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 551/2011, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse