Дело T-176/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 2 декември 2011 г. — Carbunión/Съвет (Обезпечително производство — Държавни помощи — Решение относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини — Молба за спиране на изпълнението — Липса на правен интерес — Несъгласуваност с главната жалба — Неразделност — Недопустимост — Претегляне на интереси)