Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/949 tas-7 ta’ Ġunju 2021 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Balatoni hal” (IĠP))