Uitvoeringsverordening (EU) 2020/405 van de Commissie van 16 maart 2020 tot vaststelling van de regelingen voor, en de inhoud van, de kwaliteitsverslagen die moeten worden toegezonden krachtens Verordening (EU) 2018/1091 van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken (Voor de EER relevante tekst)