a Bizottság (EU) 2020/405 Végrehajtási Rendelete (2020. március 16.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján továbbítandó minőségjelentésekre vonatkozó gyakorlati eljárásokról és a minőségjelentések tartalmának meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)