Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/405 оd 16. ožujka 2020. o utvrđivanju rješenja i sadržaja izvješća o kvaliteti koja se dostavljaju za integriranu statistiku na razini poljoprivrednih gospodarstava u skladu s Uredbom (EU) 2018/1091 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)