Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/405 af 16. marts 2020 om fastsættelse af retningslinjer for og indholdet af de kvalitetsrapporter, der skal fremsendes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker (EØS-relevant tekst)