Skriftlig fråga E-1809/10 från Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) till kommissionen. eBorders-programmet (Storbritannien) – fortsättning