kohtuasi C-624/17: Euroopa Kohtu (teine koda) 4. juuli 2019. aasta otsus (Gerechtshof Den Haagi eelotsusetaotlus — Madalmaad) — kriminaalasi Tronex BV süüdistuses (Eelotsusetaotlus — Keskkond — Jäätmed — Saadetised — Määrus (EÜ) nr 1013/2006 — Artikli 2 punkt 1 — Direktiiv 2008/98/EÜ — Artikli 3 punkt 1 — Mõiste „jäätmesaadetis“ ja mõiste „jäätmed“ — Sellise kauba partii, mis oli algul mõeldud jaemüügiks, kuid mille tarbijad tagastasid või mis oli müüja kaubavalikus ebavajalikuks muutunud)