Az Európai Parlament 2020. június 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (14205/2019 – C9-0192/2019 – 2012/0006(NLE))