Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1646 z dne 7. novembra 2020 o ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki iz Združenih držav Amerike po obravnavi trgovinskega spora v okviru dogovora Svetovne trgovinske organizacije o reševanju sporov