Sklep št. 2/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 17. decembra 2019 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 [2020/1]