Komisija proti Irski TITJUR Sodba Sodišča z dne 21. junija 1988. # Komisija Evropskih skupnosti proti Irski. # Davek na dodano vrednost. # Zadeva 415/85.