Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone, predstavljeni 25. junija 2020$