Sporazum o varnosti v civilnem letalstvu med Evropsko unijo in Kanado *** Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kanado o varnosti v civilnem letalstvu (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))