Aftale EF-Canada om civil luftfartssikkerhed *** Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. juni 2011 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om civil luftfartssikkerhed mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada (06645/1/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))