Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 6. februarja 1973.