Uredba Komisije (EU) št. 370/2010 z dne 29. aprila 2010 o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009