Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9051 – Sheares Healthcare/TPG Growth/AHH) (Besedilo velja za EGP.)