Walder TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 23. maja 1973. # C. J. Walder proti Bestuur der Sociale Verzekeringsbank. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Centrale Raad van Beroep - Nizozemska. # Zadeva 82-72.