Tiesas spriedums (trešā palāta) 1986. gada 8. oktobrī. # S. R. Industries pret Administration des douanes. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal d'instance de Béthune - Francija. # Preču izcelsme. # Lieta 385/85. TITJUR S. R. Industries