Pisno vprašanje E-004613/11 Elisabeth Köstinger (PPE) za Komisijo. Uporaba živalskih odpadkov kot vira energije