/* */

TITJUR Association nationale pour la protection des eaux in rivières Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. novembra 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS proti Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Conseil d’État - Francija. # Onesnaženje vodnega okolja - Direktiva 2006/11/ES - Člen 6 - Nevarne snovi - Izpusti - Predhodno dovoljenje - Določitev emisijskih standardov - Sistem priglasitev - Ribogojstvo. # Zadeva C-381/07.