Sklep št. 2/2016 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 7. marca 2016 o imenovanju člana izvršilnega odbora Centra za razvoj podjetništva (CRP) [2016/384]