asia C-596/19 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 6.8.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-20/17, Unkari v. komissio, 27.6.2019 antamasta tuomiosta