Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Mayras - 9. marca 1978. # Emma Mollet proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Zadeva 75/77. TITJUR Mollet proti Komisiji