2009/478/ES: Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje in o njegovi začasni uporabi