Valsts atbalsts – Beļģija – Valsts atbalsts SA.53989 (2019/NN) – AB Inbev / Ampar piešķirtais atbrīvojums no nodokļa par virspeļņu – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktuDokuments attiecas uz EEZ.