Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 25. oktobra 2011.#Land Nordrhein-Westfalen proti Sylvia Jansen.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Landesarbeitsgericht Köln - Nemčija.#Izbris.#Zadeva C-313/10. Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 25. oktobra 2011.