Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)Besedilo velja za EGP.