Geist v. Komise TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Darmon - 19 března 1987. # J. J. Geist proti Komisi Evropských společenství. # Úředníci. # Věc 242/85.