Pisno vprašanje E-5366/09 vlaga Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Svet. Prijetje miroljubnega aktivista za človekove pravice v Maroku