Pisno vprašanje E-4503/10 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Direktiva 2001/83/ES: razlikovanje med obveščanjem in pospeševanjem prodaje