Skriftlig fråga E-5738/10 Marek Henryk Migalski (ECR) till kommissionen. Fällande dom mot Sergej Mohnatkin