Zadeva C-244/07: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/50/ES – Interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti in vseevropski železniški sistem za konvencionalne hitrosti – Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)